Náš program a co děláme

Projekt Green and Blue life Uganda se zaměřuje na perlu Afriky, Ugandu, oplývající velkolepou krásou různorodých vegetačních pásem. Naleznete zde vlhké tropické pralesy, rozsáhlé savany, majestátné vulkány, ale také velehory přesahující výšku 5000 metrů s celoročním ledovcem.

K neuvěřitelně rozmanité fauně, již nenabízí žádná jiná africká země kromě Konga, patří největší a zároveň nejvzácnější lidoop Gorila horská (Gorilla beringei beringei). Momentálně žije ve volné přírodě kolem tisíce jedinců a přibližně polovina celé populace se nachází právě v Ugandě. Nemůžeme zapomenout na další zajímavé zástupce živočišné říše, jako jsou například sloni, hroši, žirafy, hyeny, levharti, lvi, nilští krokodýli, člunozobci, supi, šimpanzi a dalších 22 druhu primátů.

„Ve volné přírodě žije kolem tisíce jedinců Gorily horské a polovina celosvětové populace se nachází v Ugandě.“

Jedinečnost a krása země, ale i její problémy, nás motivovaly k založení tohoto projektu. Chceme rozšiřovat plochu tropického deštného pralesa, domova mnoha živých tvorů, kteří se vyskytují převážně už jen v národních parcích a jejich hlas je němý, narozdíl od našeho.

Z dobrovolných darů budeme skupovat pozemky na okraji džungle, necháme je samovolně, divoce zarůst. Vrátíme tak přirozené prostředí tisícům živých tvorů a v neposlední řadě můžeme hovořit také o benefitu pro člověka – zdroj kyslíku, jenž tyto zelené plochy produkují.

​Nenechalo nás chladnými ani nakládání s odpady, což je celosvětový problém. Zdejší obyvatelé se odpadu zbavují spalováním, recyklační systém zde neexistuje. Avšak nemějme jim to za zlé, nikdo je to nenaučil. V zemi již existuje několik projektů věnující se tomuto tématu. My vám představujeme další z nich.