Náš program a co děláme

Projekt Green and Blue Life Uganda se zaměřuje na perlu Afriky, Ugandu, oplývající velkolepou krásou různorodých vegetačních pásem. Naleznete zde vlhké tropické pralesy, rozsáhlé savany, majestátní vulkány, ale také velehory přesahující výšku 5000 metrů s celoročním ledovcem.

K neuvěřitelně rozmanité fauně, jež nenabízí žádná jiná africká země kromě Konga, patří největší a zároveň nejvzácnější lidoop Gorila horská (Gorilla beringei beringei). Momentálně žije ve volné přírodě kolem tisíce jedinců a přibližně polovina celé populace se nachází právě v Ugandě. Nemůžeme zapomenout na další zajímavé zástupce živočišné říše, jako jsou například sloni, hroši, žirafy, hyeny, levharti, lvi, nilští krokodýli, člunozobci, supi, šimpanzi a dalších 22 druhu primátů.

Jedinečnost a krása země, ale i její problémy, nás motivovaly k založení tohoto projektu. Chceme rozšiřovat plochu chráněných území, domova mnoha živých tvorů, kteří se vyskytují převážně už jen v národních parcích a jejich hlas je němý, na rozdíl od našeho.

Z dobrovolných darů plánujeme skupovat pozemky na okraji chráněných oblastí, necháme je samovolně, divoce zarůst. Vrátíme tak přirozené prostředí tisícům živých tvorů a v neposlední řadě můžeme hovořit také o benefitu pro člověka – zdroj kyslíku, jenž tyto přírodní plochy produkují.

​Nenechalo nás chladnými ani nakládání s odpady, což je celosvětový problém. Zdejší obyvatelé se odpadu zbavují spalováním, recyklační systém zde neexistuje. Avšak nemějme jim to za zlé, nikdo je to nenaučil. V zemi již existuje několik projektů věnující se tomuto tématu. My vám představujeme další z nich.