Jak se zapojit do podpory projektu

Dobrovolnický program

Vy všichni máte šanci se osobně zúčastnit třítýdenního dobrovolnického programu a prožít tak atmosféru divoké přírody a svobodných zvířat. Toto vše je orámované nekončícím úsměvem zdejších obyvatel.

Během tří týdnů se aktivně zúčastníte edukačního programu zaměřeného na ochranu přírody formou vzdělávání dětí z místních škol a komunit. Náplní práce je také týmové sbírání odpadků v okolí vodních ploch, lesích v národních parcích nebo na jejich hranici. Do hry přichází také monitorovací program – fotopasti rozmístěné v korunách stromů, keřovém i bylinném patře, ale také v blízkosti napajedel. Fotografie i videa z fotopastí budou využita pro lokální osvětu a budou prezentována i celosvětově.

​Podrobnější informace o dobrovolnickém programu, jeho ceně a termínech naleznete na stránce Dobrovolnický program.

Finanční dar

Další možností, jak se podílet, je dobrovolný finanční příspěvek ve formě  jednorázového či pravidelného měsíčního zvoleného daru na níže uvedený bankovní účet. 

Peníze budou použity na pozemek, který v současné době hledáme na hranicích s národním parkem/přírodní rezervací. Na tomto pozemku chceme vytvořit zázemí pro projekt a také pro dobrovolnické programy. Další část financí bude využita na plynulý chod projektu. V současné době jsou finanční prostředky potřeba na koupi terénního automobilu, který je nezbytný k nezavislému fungování organizace a také na přepravu dobrovolníků.

Bankovní účty, kam můžete dary zasílat, doplníme co nejdříve.