Jak se zapojit do podpory projektu

Dobrovolnický program

Vy všichni máte šanci se osobně zúčastnit šestnáctidenního dobrovolnického programu a prožít tak atmosféru divoké přírody a svobodných zvířat. Toto vše je orámované nekončícím úsměvem zdejších obyvatel.

Během šestnácti dní se aktivně zúčastníte edukačního programu zaměřeného na ochranu přírody formou vzdělávání dětí z místních škol a komunit. Do hry přichází také monitorovací program – fotopasti rozmístěné v korunách stromů, keřovém i bylinném patře, ale také v blízkosti napajedel. Fotografie i videa z fotopastí budou využita pro lokální osvětu a budou prezentována i celosvětově.

​Podrobnější informace o dobrovolnickém programu, jeho ceně a termínech naleznete na stránce Dobrovolnický program.

Finanční dar

Další možností, jak se podílet, je dobrovolný finanční příspěvek ve formě  jednorázového či pravidelného měsíčního zvoleného daru na níže uvedený bankovní účet. 

Peníze budou použity na pozemek, který v současné době hledáme na hranicích s národním parkem/přírodní rezervací. Na tomto pozemku chceme vytvořit zázemí pro projekt a také pro dobrovolnické programy. Další část financí bude využita na plynulý chod projektu. V současné době jsou finanční prostředky potřeba na koupi terénního automobilu, který je nezbytný k nezavislému fungování organizace a také na přepravu dobrovolníků.

Bankovní účet na finanční dary na projekt a platby za dobrovolnický program:

Příjemce

Číslo účtu (IBAN):

9030015450508

Jméno a adresa příjemce:

GREEN- BLUE LIFE UGANDA LIMITED

PLOT NO. 1548 (BLOCK 161)

KIGOOGWA CENTRAL ZONE MITYANA

Země příjemce

Uganda

Zpráva pro příjemce

Dobrovolnický program - datum programu, jméno dobrovolníka

Finanční dar - v případě peněžitého příspěvku

Banka příjemce

Identifikační kód banky (BIC):

SBICUGKX

Jméno a adresa banky:

STANBIC BANK UGANDA LIMITED

CRESTED TOWERS

7131 KAMPALA

Země

Uganda

Peníze do Ugandy se posílají přes americkou banku a zde jsou informace, které může banka od vás také vyžadovat

Údaje korespondenční / zprostředkovací americké banky

Citibank, New York, NY

Account number 36110279

SWIFT Code: CITIUS33

Adresa:

CITIUS33

CITIBANK N.A.

388 GREENWICH STREET

NEW YORK, NY 10013